Новини

AgriLab Farming впроваджує strip-till з агрегатом Stripcat

Новостворене господарство компанії AgriLab Farming експериментує зі способами обробітку ґрунту. Для цього використовують агрегати Stripcat і Orthman.


«На полях, де за результатами вимірювання твердості було виявлено різні ступені ущільнення від 18-20 см, провели глибоке рихлення, на інших – впровадили strip-till. За цієї технології обробіток проводиться лише в смугах, у яких відбудеться висів, тоді як міжряддя залишається вкритим пожнивними рештками. Завдяки цьому волога краще утримується в ґрунті», – зазначають у господарстві.
Для впровадження технології застосували агрегати Stripcat, а також Orthman відповідно до особливостей полів.


«Основне завдання агрегату Stripcat – це нарізання смуг з осені з внесенням мінеральних добрив. Залежно від бункера ви може здійснювати як диференційоване внесення, так і працювати зі стабільною нормою. Таким чином ви оптимізуєте свої витрати на гектар за рахунок об’єднання двох операцій – основного ґрунтообробітку та внесення мінеральних добрив локально-стрічковим методом, зокрема, фосфору й калію», – відзначає представник компанії Stripcat.
Також на одному з полів господарства заклали виробничий дослід для порівняння впливу різних способів обробітку (оранки, strip-till (осіннього і весняного), глибокого рихлення, а також відсутності обробітку) на врожайність кукурудзи.
Нагадаємо, локально-стрічкове внесення добрив не потребує додаткової техніки. Раніше повідомлялося, AgriLab Farming впроваджує технології точного землеробства.

agrotimes.ua